Referanser

Referanse
Ida Desiree Juridisk kontormedarbeider

Meget dyktige og hyggelig lærere

Jeg kan anbefale Treider Fagskoler fordi du får ordentlig kompetanseheving, og god nytteverdi av studiet. Ordnede forhold i forhold til ledelse og administrasjon av skolen. På Treider Fagskoler hadde vi et fantastisk klassemiljø, kombinert av flere type personer av kjønn og alder.

Ida Desiree Juridisk kontormedarbeider

Referanse
Gunnhild Saksbehandler

Et flott år, og en verdifull erfaring til å ta med videre!

En god miks av tavleundervisning, caseoppgaver, selvstudium og gode diskusjoner var positivt. I min klasse var det faktisk snittalder på +/-30 år, og det gjorde til at vi hadde en del erfaring fra før, samtidig som vi var mer engasjerte.

Les mer

Diskusjonene ble reelle ettersom vi alle hadde mye å bidra med. . Lærerene var kunnskapsrike og flinke til å lose oss igjennom pensumet.Forvaltningsloven gikk som en rød tråd gjennom hele dette studiet og vi lærte mye om oppbyggingen av det politiske systemet og hvordan forvaltningen forholder seg til og styres etter dette. Ligningsloven og forvaltningsloven er høyaktuelle i min jobbhverdag. Dette studiet lærte meg mye om lovverket, men også om legalitetsprinsippet, likebehandlingsprinsippet og det å ha god forvaltningsskikk, noe som sammen med etikk er viktig kunnskap å inneha i offentlig sektor.

Gunnhild Saksbehandler