Referanser

Referanse
Barbro Butikkledelse

Et kort, konkret og høyst relevant utdanningsforløp

Jeg vil anbefale andre å studere ved Treider Fagskoler da de tilbyr en kort, men veldig konkret og med dagsaktuelt tema. Treider Fagskoler har større ressurser til tett oppfølging av studentene sine, og du føler deg tatt vare på.

Les mer

Utdanningen ga meg innsikt og faglig kunnskap i gjeldene lover og regler som ansatt i butikk, dermed kan jeg utøve min jobb etter gjeldene lover og regler som føres i Norge. Slik kan jeg sikre både bedriftens, de ansattes og mine egne rettigheter. Det har ført til at jeg klarer å utøve den ledelsestaktikken jeg ser på som best for vår bedrift, og som også fungerer bra for oss gjennom at jeg delegerer ansvar og gir mine medarbeidere eierfølelse overfor jobben sin, som igjen fører til gode resultater for oss. Jeg kan nå utøve jobben min med bedre selvtillit.

Barbro Butikkledelse

Referanse
Eivind Myrhaug Kalvatn Butikkledelse

Jeg opplevde et flott studieår som gikk altfor fort

Hvis du ønsker en rask og grundig gjennomførelse av butikkledelse, anbefaler jeg Treider Fagskole. Skolen tilbyr sine elever den nødvendige kompetanse som de trenger i en ledende stilling i en butikk.

Les mer

Jeg valgte å begynne ved Treider Fagskoler etter fem år innen varehandel. Jeg tenkte at Butikkledelse ville vært en flott mulighet til å skaffe meg den nødvendige kompetanse til å inneha en høyere stilling som feks assisterende butikksjef eller butikksjef.

Eivind Myrhaug Kalvatn Butikkledelse