Regnskapskonsulent

Varighet: 2 semestre på dagtid (ett skoleår)

Gjennom utdanningen Regnskapskonsulent lærer du om ulike selskapsformer, får meget god kompetanse på relevant lovverk for regnskaps- og lønnsområdet, lærer føring av regnskap, blir opplært i utfylling av likningspapirer, lønnsarbeid og lønnskjøring i lønnssystemet Huldt & Lillevik, får bred kompetanse på personalarbeid og personalstyringssystem, samt logistikk i bedrifter. Du lærer også å foreta en komplett årsavslutning. Det inkluderer blant annet arbeid med skatt, regnskapsanalyse og kontantstrømoppstilling. Utdanningen Regnskapskonsulent kvalifiserer til regnskaps- og økonomiarbeid i de fleste bedrifter, små og store. På grunn av den brede fagsammensetningen, får du et stort nedslagsfelt med hensyn til jobbmuligheter innen regnskap og økonomi. I andre semester gjennomføres praksis som fire sammenhengende uker i april/mai i relevant bedrift.