Markedskonsulent

Varighet: 2 semestre på dagtid (ett skoleår)

Markedskonsulent er en utdanning for deg som har et ønske om å jobbe med markedsføring, salg, PR eller merkevarebygging. Utdanningen bidrar til å gi deg en bred og solid kunnskapsplattform innen disse fagfeltene. Våre forelesere har selv bred arbeidserfaring innen fagfeltet de underviser i og har derfor en praktisk tilnærming til fagteorien. Fokuset vil derfor være både teori- og anvendelsesbasert. Dette vil gjøre deg som student bedre forberedt til å møte næringslivets virkelighet. Utdanningen kvalifiserer for stillinger som salgskonsulent, markedskoordinator, kundekoordinator, markedskonsulent, salgskonsulent, account manager etc.