Markedsføring og ledelse

Markedsføring og ledelse er en spennende studiekategori som ved tre utdanningsvalg spisser din kompetanse enten du vil jobbe som butikkleder, med markedsføring eller som leder i en liten eller mellomstor bedrift.  Forelesere med lang erfaring fra næringslivet, kombinert med utdanninger som er praktisk rettet og faglig aktuelle, gjør våre studenter høyaktuelle i dagens arbeidsmarked. Ved kombinasjon av teoretisk undervisning og praktisk anvendelse gir studiene stor faglig kompetanse sammen med personlig utvikling, noe som vil gi deg det nødvendige fundament for å være attraktiv i næringslivet etter endt studietid.  Med en utdannelse innen salg/service, markedsføring eller ledelse vil du besitte kompetanse som alltid vil være ettertraktet i næringslivet.

Referanser

Referanse
Elin Advokatsekretær

Jeg fikk en god forståelse for hvordan det var å jobbe i et advokatfirma

Elin Advokatsekretær

Referanse
Gunnhild Saksbehandler

Et flott år, og en verdifull erfaring til å ta med videre!

En god miks av tavleundervisning, caseoppgaver, selvstudium og gode diskusjoner var positivt. I min klasse var det faktisk snittalder på +/-30 år, og det gjorde til at vi hadde en del erfaring fra før, samtidig som vi var mer engasjerte.

Les mer

Diskusjonene ble reelle ettersom vi alle hadde mye å bidra med. . Lærerene var kunnskapsrike og flinke til å lose oss igjennom pensumet.Forvaltningsloven gikk som en rød tråd gjennom hele dette studiet og vi lærte mye om oppbyggingen av det politiske systemet og hvordan forvaltningen forholder seg til og styres etter dette. Ligningsloven og forvaltningsloven er høyaktuelle i min jobbhverdag. Dette studiet lærte meg mye om lovverket, men også om legalitetsprinsippet, likebehandlingsprinsippet og det å ha god forvaltningsskikk, noe som sammen med etikk er viktig kunnskap å inneha i offentlig sektor.

Gunnhild Saksbehandler

Tips en venn

Del med venn