Transportadministrator

Varighet: 1 semester på dagtid - 2 semestre på kveldstid

Utdanningen Transportadministrator er rettet mot personer som ønsker å jobbe med administrasjon og arbeidsledelse innenfor transport (privat og offentlig sektor), herunder eksport- og importbedrifter og deres håndtering av kunder, varer og dokumenter. Utdanningens fagsammensetning skal gjøre studentene i stand til å administrere transportmedarbeidere og underleverandører på en sikker måte iht regelverket for arbeidslivet, bruke og nyttiggjøre seg økonomi- og transportstyringssystem og jobbe i eller lede interne prosjekter. Transportadministratoren skal utføre sine arbeidsoppgaver ved hjelp av moderne teknologi, systemer for styring og med teknisk utstyr knyttet til fysiske oppgaver. Administratoren må kunne nyttiggjøre seg verktøy for budsjettering, kalkyle, lønn og rapportering. Transportadministratoren forstå hvordan arbeidsoppgavene kan utføres med størst mulig vekt på hensyn til miljøet med god kunnskap om gjeldende miljøkrav, og være en aktør i det løpende kvalitetsforbedringsarbeid.