Lageradministrator

Varighet: 1 semester på dagtid - 2 semestre på kveldstid

Lageradministratorfunksjonen finnes i all vareproduserende industri, varehandel og offentlige virksomheter innenfor blant annet områdene innkjøp, lager, transport og produksjonsplanlegging. Lageradministratoren skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver ved hjelp av moderne teknologi, systemer for lagerstyring og med teknisk utstyr knyttet til fysiske oppgaver. Lageradministratoren må kunne nyttiggjøre seg verktøy for budsjettering, kalkyle, lønn og rapportering. Lageradministratoren må kunne jobbe selvstendig, men samtidig forholde seg til både medarbeidere med ulike funksjoner og med ulik etnisk bakgrunn, og til myndigheter, kunder og leverandører. Arbeidsoppgavene betinger gode holdninger til service og kommunikasjon. Lageradministratoren må forstå hvordan arbeidsoppgavene kan utføres med størst mulig vekt på hensyn til miljøet med god kunnskap om gjeldende miljøkrav, og være en aktør i det løpende kvalitetsforbedringsarbeid.