Logistikk

Treider Fagskoler er stolt over å introdusere to nye utdanninger innen fagområdet logistikk; Transportadministrator og Lageradministrator. Begge utdanningene gir deg en rask vei til administrasjon / ledelse og har stort nedslagsfelt i jobbmarkedet. Begge utdanningene gir solid juridisk kunnskap og kunnskap om kommunikasjon og arbeidsledelse. I tillegg er det fokus på arbeidsmiljø, HMS og kvalitet. For utdanningen Transportadministrator er også fagomådene transportøkonomi og transport og spedisjon sentrale, mens for Lageradministrator vil det tilsvarende være fokus på fagområdene lager og logistikk samt lager- og transportøkonomi.

Referanser

Referanse
Lena Thomassen Olsen Regnskapsmedarbeider

Kjempegode lærere

Treider Fagskoler kan anbefales fordi de har flinke lærere som gjør at man vil jobbe ekstra for å klare eksamener. Det jeg synes var bra var lærer som passet på at alle forstod hva hun gikk igjennom, og klassemiljøet var veldig bra.

Lena Thomassen Olsen Regnskapsmedarbeider

Referanse
Gunnhild Saksbehandler

Et flott år, og en verdifull erfaring til å ta med videre!

En god miks av tavleundervisning, caseoppgaver, selvstudium og gode diskusjoner var positivt. I min klasse var det faktisk snittalder på +/-30 år, og det gjorde til at vi hadde en del erfaring fra før, samtidig som vi var mer engasjerte.

Les mer

Diskusjonene ble reelle ettersom vi alle hadde mye å bidra med. . Lærerene var kunnskapsrike og flinke til å lose oss igjennom pensumet.Forvaltningsloven gikk som en rød tråd gjennom hele dette studiet og vi lærte mye om oppbyggingen av det politiske systemet og hvordan forvaltningen forholder seg til og styres etter dette. Ligningsloven og forvaltningsloven er høyaktuelle i min jobbhverdag. Dette studiet lærte meg mye om lovverket, men også om legalitetsprinsippet, likebehandlingsprinsippet og det å ha god forvaltningsskikk, noe som sammen med etikk er viktig kunnskap å inneha i offentlig sektor.

Gunnhild Saksbehandler

Tips en venn

Del med venn