Juridisk kontormedarbeider

Varighet: 1 semester på dagtid - 2 semestre på kveldstid

Utdanningen Juridisk kontormedarbeider gir deg en god forståelse av utvalgte juridiske emner innenfor privat og offentlig rett, kontoradministrative arbeidsoppgaver, herunder juridisk korrespondanse og engelsk forretningskorrespondanse, regnskap samt prosjekt med valgfritt tema. En juridisk kontormedarbeider skal kunne utføre varierte arbeidsoppgaver innenfor kontoradministrasjon, herunder å kunne arbeide med juridiske dokumenter og løse praktiske oppgaver knyttet til rettsområdene ved hjelp av Lovdata Pro og andre relevante rettskilder. Det legges vekt på anvendelse av effektive og hensiktsmessige IT-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver på en effektivt og selvstendig måte.