Kontor og administrasjon

Treider Fagskoler tilbyr flere utdanninger innen kontorfag, herunder Saksbehandler, Advokatsekretær, Juridisk kontormedarbeider og Sekretær. Kontorfagene retter seg mot deg som ønsker å gjøre karriere innenfor kontoryrket, fra enklere kontoroppgaver som resepsjon og telefonhenvendelser til tyngre og mer avanserte kontoradministrative oppgaver innenfor økonomi, regnskap, juridisk korrespondanse og juridisk saksbehandling. Alle utdanningene er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. Generelt vektlegges praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. Studentene får innen de ulike studiene muligheten til å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innenfor blant annet formell skriving, kundeservice, økonomi- og regnskap, arkivteori, juridisk metode, juridiske emner og engelsk. For å møte de til enhver tid gjeldende krav i arbeidslivet til benyttes oppdatert og anerkjent IT-programvare. Målet for alle studier ved Treider Fagskoler er å gjøre studentene i stand til å utføre reelle arbeidsoppgaver innenfor det næringssegment som er målgruppen for utdanningen.

Referanser

Referanse
Julie Toft Espeli Reiselivskoordinator

Miljø, lærere, beliggenhet

Jeg kan anbefale Treider Fagskoler på grunn av lærerne, klassen og blandingen av det praktiske og teoretiske i alle fag

Julie Toft Espeli Reiselivskoordinator

Referanse
Marte Selseng Medisinsk sekretær

Spennende og interessant utdanning. Pluss at det var på kveldstid!

Kun 1 års utdanning, raskt ut i jobb. Gode jobbmuligheter både i det privat og den offentlige sektoren. Mulighet for å gå i full jobb ved siden av studiene! Engasjerte lærere som er oppdatert i faget, da de alle jobber innen helsevesenet.

Les mer

Interessante emner og spennende oppgaver som krever selvdisiplin.. Utdanningen inneholder alle de aspektene jeg behøver for å kunne utføre mitt arbeid på en mest mulig effektiv og sikker måte! Jeg føler meg trygg i faget mitt på grunn av utdannelsen jeg har tatt.

Marte Selseng Medisinsk sekretær

Tips en venn

Del med venn