IT

De aller fleste arbeidsoppgaver i dag er avhengig av et stabilt og sikkert nettverk av datamaskiner, og det er nettverksadministratoren som er nøkkelpersonen i denne viktige jobben. Behovet for nettverksadministratorer har økt betydelig de siste årene, i takt med økt IT-bruk på arbeidsplassene samt mer og mer komplekse IT-løsninger. Typiske arbeidsområder for nettverksadministratoren er installasjon og drift av servere, samhandling mellom servere, arbeidsstasjoner og andre nettverkskomponenter, samt vedlikehold, ekspansjon og dokumentasjon, alltid med fokus på drifts- og datasikkerhet. Du vil også jobbe med problemløsing knyttet til blandede nettverksmiljøer. Problemstillinger rundt Linux-integrasjon og Cisco-nettverkskomponenter er en viktig del av studiet.

Referanser

Referanse
Heidi Helgesen Saksbehandler

Et godt sted å ta etterutdanning!

Treider Fagskoler har faglig dyktige lærere. De er pålitelige og gjør undervisningen spennende. I og med at det ikke er så store klasser, gjør at alle blir sett og får utviklet seg. Hyggelig klassemiljø. God kommunikasjon med administrasjonen og lærerne. Et hyggelig skoleår.

Les mer

Gledet meg til hver undervisningstime.

Heidi Helgesen Saksbehandler

Referanse
Monica Kulsrud Regnskapsmedarbeider

Hørt mye bra om skole. Noe som passet for meg!

Jeg kan anbefale Treider Fagskoler fordi de har flinke lærere og et godt miljø. I, og ikke minst en mulighet til å ta en fagutdannelse på bare ett år eller 6 mnd.

Monica Kulsrud Regnskapsmedarbeider

Tips en venn

Del med venn