Nettutdanning MS

Normert 12 måneder

Utdanningen Medisinsk Sekretær er en utdanning for helsesektoren og kvalifiserer primært for arbeid som sekretær på ulike avdelinger på sykehus og legekontorer. Utdanningen har en fagkombinasjon som dekker de kravene som stilles i jobben som skal utføres på et sykehus eller på et legekontor, og inkluderer i tillegg opplæring i praktisk laboratoriearbeid som en obligatorisk del av undervisningen. Medisinsk sekretær er for deg som er interessert i kropp og helse og liker å jobbe med mennesker.

Fokuset er kontoradministrative funksjoner som en postsekretær utfører på sykehus, men som i stor grad også kan benyttes på legekontor. Utdanningen Medisinsk Sekretær må ikke forveksles med Helsesekretær, som er et 3-årig løp på videregående skole. Merk at utdanningen ikke er fagskolegodkjent (NOKUT-godkjent).