Retail Designer

Varighet: Ett år på dagtid

Retail Designer – Practical er en utdanning som henvender seg til deg som ønsker å arbeide med, eller som allerede arbeider med oppgaver innenfor varehandelen. Utdanningen omhandler markedskommunikasjon med kommersielle rom som butikker, utstillinger eller messer som arenaer. Utdanningen gir deg en teoretisk og praktisk plattform som en god tilnærming til næringslivet. Retail designer dekker arbeidsoppgaver innenfor målgruppeanalyse gjennom innsikt i samfunn og trender, forbrukeratferd, konseptutvikling, markedskommunikasjon, utforming av kommersielle rom, vareeksponering og dekorasjon. Du lærer hvordan å formidle de tanker virksomheten har om sine produkter til kundene via butikken eller andre kommersielle fysiske rom. Du lærer å utvikle visuelle uttrykksmåter, får trend- og konseptforståelse og du får kjennskap til forskjellige målgrupper og deres forbrukeratferd.