Interiør

Varighet: Ett år på dagtid

Utdanningen interiør handler om interiørdesign i private og offentlige rom. Utdanningen gir teoretisk og praktisk kunnskap som gir grunnlag for å gå rett ut i jobb etter fullført utdanning.  Våre faglærere har tett kontakt med studentene, og veiledning med fokus på faglig og kreativ utvikling vektlegges gjennom hele utdanningen. Vi har fokus på at du skal utvikle deg som individ og at du skal utvikle dine samarbeidsegenskaper. Summen av dette er det som skaper gode resultater. Skolen har nær kontakt med næringslivet og som en del av utdanningens andre semester skal du gjennomføre en praksisperiode i en relevant bedrift.