Studentintervju MS Drammen

Trude Medalen
Trude Medalen - Medisinsk sekretær i Drammen skoleåret 16/17

Studentintervju Medisinsk sekretær i Drammen 2016/2017


Hva fikk deg til å velge Treider Fagskoler, og utdanningen Medisinsk sekretær?

Etter å ha jobbet i helsevesenet i 5 år uten relevant utdanning og dermed ikke ha mulighet til å få fast stilling, ønsket jeg en utdanning som ikke tok for lang tid. Denne utdanningen gir meg mulighet til å jobbe for og med mennesker, med kontorarbeid og laboratoriearbeid. En meningsfylt og allsidig jobb. Treider Fagskoler hadde jeg hørt og lest bare positivt om. Valget var derfor enkelt.

Hva var avgjørende for at du valgte å studere på kveldstid?

Jeg ønsket å kombinere studier med jobb. Jeg visste også at fagene er omfattende og ønsket å ha god tid og unngå tidspress.

Hva synes du var mest spennende og mest utfordrende med utdanningen?

Jeg likte laboratorieundervisningen veldig godt. Ellers har jeg trivdes med alle fag. Alt henger sammen og flettes i hverandre på en måte som gjør hvert fag spennende. Utfordringen er å lese nok hjemme. Lurt å sette seg mål og delmål som er mulig å gjennomføre.

Hva syns du om kompetansen til lærerne ved skolen?

Jeg er veldig fornøyd. Dyktige lærere som deler med seg av lærdom med glede og ønske om at vi skal bli best mulig rustet for arbeidslivet.

Hvordan opplever du klassemiljøet?

Klassemiljøet er godt. Stor spredning i alder og type mennesker, men alle med samme mål om å heie hverandre frem og opp.

Har du noen tips til andre som ønsker å studere Medisinsk sekretær?

Lag en plan for studiene og gjennomfør den. Les igjennom pensum for dagen/ kvelden før du kommer på skolen. Da er det lett og følge med i timen og gøy å være på skolen.

Hvordan føler du at utdanningen din har styrket deg i forhold til arbeidsmarkedet?

Det å ha en utdannelse å vise til gir meg fast jobb. Jobbsøkere som har utdanning fra Treider Fagskoler er attraktive arbeidstakere ved mange arbeidsplasser.

Hvilke fremtidige mål har du jobbmessig?

Målet er å gi mennesker faglig dyktighet, trygghet og empati når de møter meg i helsevesenet. Drømmen er å kunne jobbe som Medisinsk sekretær på en føde eller barselavdeling.

Tusen takk for intervjuet :)

Bli oppringt