Hvilke jobber får en mediedesigner?

Mediedesign

Hvilke jobber du kan få ved å ta utdanningen Mediedesign hos Treider Fagskoler


Mange lurer på hva en Mediedesigner gjør. Eller hva en Grafisk Designer gjør. Det samme gjelder for de som har utdannet seg innen Visuell Kommunikasjon.
Vi ønsker i denne artikkelen å si noe om hva det arbeides med innenfor de forskjellige områdene og hva som ligger bak de enkelte bransjetitlene.

Mediedesigner er en yrkesgruppe som kan jobbe med et bredt spekter av oppgaver. Disse vil også variere avhengig av hvilket selskap du ansettes i eller om du ønsker å jobbe som freelance. Typiske arbeidsplasser for mediedesignere er reklame-, design- og mediebyråer, forlag, aviser, grafisk bransje, film- og TV-bransjen samt innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor. En mediedesigner jobber mye med nye digitale medier, herunder web, interaktive applikasjoner og skjermbasert design. Mens man som mediedesigner ofte har en variasjon i spekteret av arbeidsoppgaver, vil arbeidsoppgavene til en grafisk designer være mer spisset og mindre variert.

m Arbeidet
Mediedesign, også kjent som Grafisk Design og Visuell Kommunikasjon, er kunsten å arbeide med og planlegge og produsere ideer og tanker med visuelt og tekstlig innhold. Kommunikasjonsformen kan være fysisk eller virtuell, og kan inneholde bilder, ord eller grafisk informasjon. Utførelsen kan foregå på et øyeblikk eller over en lang periode. Arbeidet kan skje på en hvilken som helst skala, fra utformingen av et enkelt frimerke til et nasjonalt skilt-system, eller fra et selskaps digitale avatar til dets internasjonale markedsprofil. Det kan være til ethvert formål, enten kommersielt, pedagogisk, kulturelt eller politisk.

Jobber
Avhengig av forretningskonseptet og fasen i en karriere kan designere ha en rekke forskjellige jobbtitler. Innen mange forlag, institusjoner, bedrifter, designstudioer eller byråer. En junior designer vil typisk stige til en senior designer, deretter AD (Art Director), og deretter kanskje kreativ direktør. Avhengig av bransjens tjenester eller medium, kan en junior designer bli kalt en grafisk designer, UI / UX designer, visuell designer, bevegelsesdesigner, digital designer, webdesigner, animator, produksjonskunstner eller grafiker.

Titler
Tittelen kan ofte være helt spesifikk som: informasjonsdesigner, interaksjonsdesigner, produktdesigner, miljøgrafikkdesigner, informasjonsarkitekt, webdesigner, emballasje-/pakningsdesigner, utstillingsdesigner, opplevelsesdesigner eller innholdsstrategist. Designere har ofte også stillinger som eier/grunnlegger/founder, utøvende kreativ direktør, designansvarlig, eller sjefsdesigner.

Andre
Deretter er det de som jobber med designere i beslektede stillinger som produksjonskoordinatorer, front-end-utviklere, markedsføringskoordinatorer, prosjektledere, produsenter, strateger og tekstforfattere. Det er ingen sentrale definisjoner eller sertifiseringer for disse titlene, slik at de stadig utvikler seg, og jo raskere bransjen endrer seg der designeren fungerer, jo raskere blir titlene og definisjonene endret. Størrelse spiller også en rolle; Jo flere designere på et lag eller i et selskap, desto mer vil antallet forskjellige titler formere seg.

MD grafisk design2

Det er ikke bare utdanningen som teller om du blir ansatt i en fast jobb, men også dyktighet, tidligere arbeider, hva du har fordypet deg i osv. Dette gjelder for både mediedesignere og grafiske designere. Du kan med andre ord få en del av de samme jobbene med disse utdanningene, men hvorvidt du får jobben eller ikke vil være avhengig av hvor dyktig du er. Det kan også ha betydning om du har tatt annen utdanning i tillegg til grunnutdanningen.

Les mer om utdanningen Mediedesign hos Treider Fagskoler. Vi har løpende opptak og har fremdeles noen ledige plasser. Søknadsskjema finner du her.

Nedenfor er det beskrevet nærmere viktige elementer for en mediedesigner og som man lærer gjennom utdanningen.

MD grafisk design

Grafisk Design
Dette er design som er ment å bli opplevd på et øyeblikk, er lettest å gjenkjenne og har eksistert lengst. I flere hundre år har designere arrangert skrift, form og bilde på plakater, reklame, emballasje og annet trykt materiale, samt informasjonsvisualiseringer (infographic).

Magasiner
Utformingen av bøker og magasiner har også en lang historie. Enten fysisk eller digital. Dette er objekter som er ment å nytes over tid, hvor leseren har kontroll over tempoet og sekvensen av opplevelsen. I bøker kommer innholdet vanligvis før designet, mens det i blader er designet som forutsetter skriftlig og visuelt innhold som ennå ikke er opprettet. Noen kommersielle nettsteder eller utstillingskataloger passer også inn i denne kategorien, som også viser digitale eller fysiske opplevelser som viser informasjon som ikke endres. Alle har fast innhold, men brukeren eller leseren bestemmer sin egen bane gjennom materialet.

MD form verktøy

Branding/Profilering
Mange designere produserer også systemer som er ment å oppleves over tid, men er ikke begrenset til fremstilling av objekter. Wayfinding, som er en form for miljøgrafikk, refererer til merkevarebygging og skilting som brukes i og på bygninger. Mens hvert tegn eller symbol i en offentlig eller privat bygning er et designarbeid, er de alle en del av et større system i bygningen. Systemets utforming og forholdet mellom alle disse delene er hvor designeren gir merkevaren verdi. På samme måte som alle designelementer for et kommersielt eller institusjonelt merke, som visittkort, skilt, logo eller reklame, er individuelle uttrykk for design, så er det den totale, samlede opplevelsen som er det overordnede designarbeidet. Ingen del av den er opprettet uten å vurdere de andre, eller uten å tenke gjennom hvordan en kunde/forbruker vil møte og deretter utvikle et forhold til det merket.

Skriftdesign
Skriftdesign bærer aspekter av nesten alle disse designområdene. Mens innholdet i et enkelt brev har betydning, er et skrifttegn, som et f. eks varemerke, også sammensatt av forholdet mellom tegn som samarbeider for å skape mening. Og som programvare er skrifttyper lisensiert og kan installeres på enkelte datamaskiner. Fonter er den programmerte utgaven av skriften.

MD levende bilder

Motion Graphics
Bevegelsesgrafikk/Motion Graphics er forhåndsbestemt og ofte produsert over lang tid, men er ment å for å oppleves over en fast tidsperiode, for eksempel for åpningssekvensene til en film eller en video som er ment å følge en artikkel.

MD web design

Interaktiv design
Designere er også ansvarlige for interaktive design der innholdet er flytende, noen ganger skiftende minutt til minutt, samt grensesnitt som hjelper brukerne med å navigere gjennom komplekse digitale erfaringer. Dette arbeidet skiller seg fra seg tradisjonell grafisk design ved å legge til et annet element: nemlig det å reagere på handlinger av seeren. Redaksjonell design for web og mobil er det mest konkrete eksemplet på innholdsdrevet arbeid på dette området, inkludert publikasjonswebsteder, mobilapper og blogger. Noe design innebærer presentasjon av streaminginformasjon, også kjent som datavisualisering.

GUI og UX
Andre designere arbeider med digitale produkter, som er digitale tjenester eller plattformer som kan bringes på markedet. Produktdesign for web og mobil er relatert til programvareutforming. Noen ganger jobber forskjellige designere med brukergrensesnitt (GUI), som hovedsakelig refererer til de enkelte layoutene på sider, og brukeropplevelsesdesignet (UX), eller den totale opplevelsen til brukeren når de beveger seg gjennom et nettsted eller en app.

MD media kommunikasjon

Arbeidsområder
Avhengig av omfanget av konseptet der en designer arbeider, kan arbeidet inneholde en, noen eller alle disse tingene i løpet av et år. Større bedrifter, byråer, team eller studioer kan basere seg på spesialisering, mens mindre studioer og grupper kan ha behov for personer som kan arbeide innen flere av disse områdene. Ofte spesialisert innen noen av dem.

 

Bli oppringt