Fagskoler får studiepoeng

pil opp

Fagskolene anerkjennes som høyere utdanning og får studiepoeng

Tirsdag 2. mai vedtok Stortinget Fagskolemeldingen Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanninger er høyere yrkesfaglige utdanninger som målretter seg mot bestemte yrker. Nå hever politikerne på Stortinget statusen til vår utdanningstype. For deg som student medfører dette blant annet følgende:

  • Våre studenter får studiepoeng (tidligere fagskolepoeng) i fremtiden. Tidspunktet for innføringen av studiepoeng er enda ikke vedtatt.
  • Utdanningene anerkjennes som «høyere yrkesfaglig utdanning». Dermed likestilles utdanning fra fagskole med utdanning fra høyskole/universitet
  • Studenter fra fagskoler får tilleggspoeng ved opptak til universitet eller høyskoler
  • Studenter fra fagskoler får rett til å delta i studentsamkipnadene og bli med i vitnemålportalen
  • Fleksible overganger mellom fagskoler, universiteter og høyskoler

I følge kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil dette bidra til at fagskolene får høyere status og blir bedre kjent.

Silje Kjørholt, leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, sier ifølge NTB at det er et gjennomslag for studentene at den høyere yrkesfaglige utdanningen nå anerkjennes på lik linje med høyskole- og universitetsutdanning. Samtidig påpeker hun at det er viktig at den beholder sin kvalitet som arbeidsnær og relevant for jobbmarkedet. Organisasjonen setter også pris på at det stilles krav til yrkeserfaring i fagmiljøet på skolen og at studentene får lik rett til velferdstjenester i studentsamskipnader.

Fagsjef for utdanningspolitikk i Abelia og styreleder i Forum for fagskoler, Knut Erik Beyer-Arnesen, mener innføring av studiepoeng for fagskoleutdanningen er et viktig bidrag til å løfte og synliggjøre fagskoleutdanning som en attraktiv og likeverdig utdanning på linje med høyskole- og universitetsutdanning. Dette kombineres også med et lovpålagt krav for høyskoler og universiteter til å vurdere fagskoleutdanninger for innpasning i deres studier. Det skaper et godt grunnlag for fagskolesektoren til å gå i en konstruktiv dialog med høyskoler og universiteter for å sikre studentenes interesser, sier Beyer-Arnesen. Han tror stortingsmeldingen vil være et viktig bidrag til yrkesfagløftet (kilde: Abelia).

NHO og LO har vært opptatt av å løfte fagskolene

I februar 2015 uttalte NHO-sjefen Kristin Skogen Lund følgende på et frokostmøte i samarbeid med LO med tema - Visjoner for fagskolen:

Personer med fagskoleutdanning er en svært etterspurt ressurs, og arbeidslivet trenger flere med fagskoleutdanning.

Kristina Jullum Hagen, direktør for arbeidsliv og kompetanse i NHO uttaler følgende:

De som har gått på fagskole er attraktive på arbeidsmarkedet.

Bli oppringt