Studentintervju Regnskapsmedarbeider

Aqeel RM kveld
Aqeel Regnskapsmedarbeider kveld

Studentintervju Regnskapsmedarbeider
Aqeel - uteksaminert juni 2016

Hvordan fant du ut om Treider Fagskoler?

Jeg lærte om Treider Fagskoler gjennom mitt nettverk og fra gode venner. Jeg har en NOKUT-godkjent høyere utdanning fra mitt hjemland innenfor «business and administration» og ville ta en tilleggsutdanning som ga meg muligheter til å bygge på min tidligere kompetanse. Mange av mine venner har studert ved Treider Fagskoler og kjente godt til hvilke muligheter utdanningene der gir. De anbefalte meg å ta kontakt med skolen.

Var du sikker på hvilken utdanning som ville passe for deg?

Da jeg gikk inn på hjemmesidene til Treider Fagskoler så oppdaget jeg at jeg hadde kompetanse som kunne passe for flere av utdanningene. Før jeg bestemte meg hadde jeg en studiesamtale med studie- og karriereveilederen på Treider Fagskoler, som hjalp meg å finne ut hvilken utdanning som var mest relevant, også i forhold til hva jeg har lyst til å jobbe med. Valget falt på Regnskapsmedarbeider på deltid-kveldstid. Dette ga meg muligheten til å jobbe ved siden av studiene.

Hva var førsteinntrykket av skolen og hvordan er klassemiljøet?

Første uken var alle litt stille og ingen turte å spørre så mye. Men etter kort tid fikk både jeg og de andre studentene veldig god kontakt. Jeg opplever at lærerne og skolen er opptatt av å skape et godt læringsmiljø. Etter svært kort tid fikk vi et fantastisk klassemiljø og vi ble oppfordret av våre lærere til å samarbeide og bidra for hverandre. Dette skaper et godt miljø og jeg vil også si at det er med på å forme oss som mennesker. Klassen har i tillegg bred kulturell og aldersmessig variasjon. Dette er veldig positivt.

Hvordan er kvaliteten på utdanningen sett opp mot dine forventninger i forkant?

Utdanningen har svart til forventningene jeg hadde. Jeg har nå fått en praktisk forståelse av det jeg kunne i teorien. Det beste med studiet er at det skaper selvtillit på at jeg faktisk kan gjennomføre aktuelle arbeidsoppgaver som en arbeidsgiver vil kreve når jeg kommer ut i jobb. Utdanningen passer uansett om du har utdanning fra før eller ikke. Etter at vi er ferdige som studenter har hele klassen den samme kompetansen.

Hva vil du si om våre lærere?

Våre hovedlærere er med på å forme oss som mennesker og gir oss muligheten til å forsterke selvtilliten på at vi faktisk kan noe gjennom gode og tilpassede tilbakemeldinger. De er faglig dyktige og underviser på rolig og forståelig måte.

Hvordan ser du for deg at jobbfremtiden blir?

Utdanningen gir meg mulighet til å jobbe med regnskap. Jeg tror at jeg nå har en svært relevant bakgrunn som er fordelaktig når jeg skal søke jobb. Ved siden av utdanningen på Treider Fagskoler jobber jeg også med et filmprosjekt som jeg drømmer om å få gjennomført en gang.

Hvordan er det å studere ved siden av jobb?

Jeg prøver å være på skolen så mye som mulig, også utenom studietid. Det er bedre å sitte i et klasserom sammen med andre studenter og for å kunne jobbe sammen med oppgaver. I tillegg er det veldig motiverende å kunne bidra for at andre også skal gjøre det bra. Dette er god læring. Det går fint å kombinere studiet med jobb, spesielt siden jobben jeg har er fleksibel.

Vil du anbefale Treider Fagskoler til andre?

Jeg anbefaler andre å gå her, fordi de vil vokse som mennesker i tillegg til at de vil øke sine muligheter for å lykkes i arbeidslivet. Skolen og lærerne legger også til rette for og jobber mot at studentene skal lykkes.

Bli oppringt