4 av 5 i jobb innen 6 mnd etter endt utdanning

Jobbundersøkelse blant våre uteksaminerte studenter


Vi sendte ut en jobbundersøkelse til alle studenter som ble uteksaminert til sommeren 2014. Undersøkelsen ble gjennomført i februar/mars 2015:

  • 4 av 5 studenter har fått seg jobb innen seks måneder etter endt utdanning (78 %)
  • Av disse var flere enn 2 av 3 (69 %) i jobb innen tre måneder etter endt utdanning

Vi har rullerende opptak. Det betyr at vi løpende tar opp studenter.

Klikk på linken for søknadsskjema.
Vel møtt til studiestart fra 26. august :)

Diagrammet under viser hvor lang tid det tok å få seg jobb for studentene som var uteksaminert for seks måneder siden

 

4 av 5 i jobb
4 AV 5 I JOBB INNEN 6 MÅNEDER ETTER ENDT UTDANNING

Bli oppringt