Referanser

Referanse
Hild Hassel Medisinsk sekretær

Gode lærere og bra klassemiljø

Treider Fagskoler har godt klassemiljø og gode lærere. Jeg kan anbefale Treider Fagskoler fordi det er en kort utdannelse som gir muligheter for å få jobb etterpå.

Hild Hassel Medisinsk sekretær

Referanse
Eivind Myrhaug Kalvatn Butikkledelse

Jeg opplevde et flott studieår som gikk altfor fort

Hvis du ønsker en rask og grundig gjennomførelse av butikkledelse, anbefaler jeg Treider Fagskole. Skolen tilbyr sine elever den nødvendige kompetanse som de trenger i en ledende stilling i en butikk.

Les mer

Jeg valgte å begynne ved Treider Fagskoler etter fem år innen varehandel. Jeg tenkte at Butikkledelse ville vært en flott mulighet til å skaffe meg den nødvendige kompetanse til å inneha en høyere stilling som feks assisterende butikksjef eller butikksjef.

Eivind Myrhaug Kalvatn Butikkledelse