Juridisk kontormedarbeider

Varighet: 1 semester på dagtid - 2 semestre på kveldstid

Utdanningen Juridisk kontormedarbeider gir deg en grundig forståelse av kontorfaglige arbeidsoppgaver, herunder juridisk korrespondanse, engelsk forretningskorrespondanse, regnskap og utvalgte juridiske emner innenfor privat og offentlig rett. I utdanningen legges det mye vekt på bruk av it-verktøy som gjør deg i stand til å løse juridiske arbeidsoppgaver effektivt og selvstendig. I kontorfaget lærer du dokumenthåndtering og forretningskorrespondanse på norsk og engelsk, diktafon, utarbeidelse av standarddokumenter, f.eks. arbeidsavtale, testamente og kjøpekontrakt. I tillegg til opplæring i vanlige sekretæroppgaver får du en utdanning som vektlegger juridiske emner. Utdanningen gir deg en generell oversikt over rettssystemet, samt innføring i praktiske gjøremål innen utvalgte rettsområder. Dette for at du skal kunne utføre konkrete arbeidsoppgaver på egenhånd, men under juristens ansvar.