Advokatsekretær

Varighet: 2 semestre på dagtid (ett skoleår)

Utdanningen som Advokatsekretær er satt sammen av emner som retter seg mot kontordrift ved små og store advokatfirmaer, politiet, domstolene og andre bedrifter som arbeider med jus. En Advokatsekretær fra Treider Fagskoler skal ha god kunnskap i advokatbransjens standarder, juridisk korrespondanse, juridiske emner, klientbehandling, økonomi og regnskap, samt juridisk engelsk. Gjennom utdanningens andre semester er du ute i praksis i 8 uker, 2 dager per uke. Slik oppnår du både verdifull erfaring og ikke minst nettverksbygging mot bransjen. En advokatsekretær vil, foruten å være et ansikt utad, ofte spille en sentral rolle i kontordriften av virksomheten med bred fagkunnskap som krysser flere fagfelt.