Kontor og administrasjon

Treider Fagskoler tilbyr flere utdanninger innen kontorfag, herunder Saksbehandler, Advokatsekretær, Juridisk kontormedarbeider og Sekretær. Kontorfagene retter seg mot deg som ønsker å gjøre karriere innenfor kontoryrket, fra enklere kontoroppgaver som resepsjon og telefonhenvendelser til tyngre og mer avanserte kontoradministrative oppgaver innenfor økonomi, regnskap, juridisk korrespondanse og juridisk saksbehandling. Alle utdanningene er NOKUT-godkjent og gir mulighet for lån og stipend i Lånekassen. Generelt vektlegges praktisk utførelse av helt sentrale arbeidsoppgaver. Studentene får innen de ulike studiene muligheten til å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter innenfor blant annet formell skriving, kundeservice, økonomi- og regnskap, arkivteori, juridisk metode, juridiske emner og engelsk. For å møte de til enhver tid gjeldende krav i arbeidslivet til benyttes oppdatert og anerkjent IT-programvare. Målet for alle studier ved Treider Fagskoler er å gjøre studentene i stand til å utføre reelle arbeidsoppgaver innenfor det næringssegment som er målgruppen for utdanningen.

Referanser

Referanse
Mona Helen Nydahl Regnskapsmedarbeider

En kort, effektiv og fagrettet utdanning. Det passet meg godt.

Hos Treider Fagskoler var lærerne førsteklasses og miljøet i klassen fantastisk. Utrolig bra opplegg! Jeg stortrivdes på Treider Fagskoler og tenker tilbake på tiden der med stor glede!

Mona Helen Nydahl Regnskapsmedarbeider

Referanse
Elen Juridisk kontormedarbeider

Yrkesrelevant utdanning. Jobbmulighetene styrkes

Jobben min innebærer mye skriving og dataarbeid, som utsending av brev og epost, oppdatering av websida vår og oppdatering av kontaktlister. I tillegg har jeg behov for å kunne litt engelsk og litt om regnskap, samt det å kommunikasjon med ulike mennesker. Dette har jeg lært hos Treider Fagskoler.

Elen Juridisk kontormedarbeider

Tips en venn

Del med venn