IT

De aller fleste arbeidsoppgaver i dag er avhengig av et stabilt og sikkert nettverk av datamaskiner, og det er nettverksadministratoren som er nøkkelpersonen i denne viktige jobben. Behovet for nettverksadministratorer har økt betydelig de siste årene, i takt med økt IT-bruk på arbeidsplassene samt mer og mer komplekse IT-løsninger. Typiske arbeidsområder for nettverksadministratoren er installasjon og drift av servere, samhandling mellom servere, arbeidsstasjoner og andre nettverkskomponenter, samt vedlikehold, ekspansjon og dokumentasjon, alltid med fokus på drifts- og datasikkerhet. Du vil også jobbe med problemløsing knyttet til blandede nettverksmiljøer. Problemstillinger rundt Linux-integrasjon og Cisco-nettverkskomponenter er en viktig del av studiet.

Referanser

Referanse
Siri Kaja Medisinsk sekretær

Valgte Treider Fagskoler pga anbefalinger

Jeg har bruk for alle fagene jeg hadde hos Treider Fagskoler, da utdanningen var spesielt rettet mot det å jobbe på et legekontor. Den praktiske treningen i å ta blodprøver var også svært viktig. Jeg anbefaler Treider Fagskoler.

Les mer

Det er dyktige lærere som var i jobb på det feltet de underviste oss i, samtidig som de var lærere på kveldstid. Det ga oss en svært reell opplæring. Det ble fokusert på medisinsk sekretærutdanning, og ga større mulighet til å komme raskere i jobb. Treider Fagskoler har dessuten eksistert i så mange år, så ved jobbsøknad er skolen velkjent for de fleste arbeidsgivere.

Siri Kaja Medisinsk sekretær

Referanse
Rakshana Svae Medisinsk sekretær

Mange dyktige lærerer som gjorde utdanningen veldig interessant

Rakshana Svae Medisinsk sekretær

Tips en venn

Del med venn