IT

De aller fleste arbeidsoppgaver i dag er avhengig av et stabilt og sikkert nettverk av datamaskiner, og det er nettverksadministratoren som er nøkkelpersonen i denne viktige jobben. Behovet for nettverksadministratorer har økt betydelig de siste årene, i takt med økt IT-bruk på arbeidsplassene samt mer og mer komplekse IT-løsninger. Typiske arbeidsområder for nettverksadministratoren er installasjon og drift av servere, samhandling mellom servere, arbeidsstasjoner og andre nettverkskomponenter, samt vedlikehold, ekspansjon og dokumentasjon, alltid med fokus på drifts- og datasikkerhet. Du vil også jobbe med problemløsing knyttet til blandede nettverksmiljøer. Problemstillinger rundt Linux-integrasjon og Cisco-nettverkskomponenter er en viktig del av studiet.

Referanser

Referanse
Samela Pitnjakovic Regnskapsmedarbeider

Jeg anbefaler Treider Fagskoler

Jeg anbefaler andre til å studere i Treider Fagskoler fordi du kjem å lære ganske mye på kort tid. Hos Treider Fagskoler har jeg lært mer enn jeg tenkte, både ved hjelp av lærere, lærebøker og gode studiekamerater.

Samela Pitnjakovic Regnskapsmedarbeider

Referanse
Gunnhild Saksbehandler

Et flott år, og en verdifull erfaring til å ta med videre!

En god miks av tavleundervisning, caseoppgaver, selvstudium og gode diskusjoner var positivt. I min klasse var det faktisk snittalder på +/-30 år, og det gjorde til at vi hadde en del erfaring fra før, samtidig som vi var mer engasjerte.

Les mer

Diskusjonene ble reelle ettersom vi alle hadde mye å bidra med. . Lærerene var kunnskapsrike og flinke til å lose oss igjennom pensumet.Forvaltningsloven gikk som en rød tråd gjennom hele dette studiet og vi lærte mye om oppbyggingen av det politiske systemet og hvordan forvaltningen forholder seg til og styres etter dette. Ligningsloven og forvaltningsloven er høyaktuelle i min jobbhverdag. Dette studiet lærte meg mye om lovverket, men også om legalitetsprinsippet, likebehandlingsprinsippet og det å ha god forvaltningsskikk, noe som sammen med etikk er viktig kunnskap å inneha i offentlig sektor.

Gunnhild Saksbehandler

Tips en venn

Del med venn