IT

De aller fleste arbeidsoppgaver i dag er avhengig av et stabilt og sikkert nettverk av datamaskiner, og det er nettverksadministratoren som er nøkkelpersonen i denne viktige jobben. Behovet for nettverksadministratorer har økt betydelig de siste årene, i takt med økt IT-bruk på arbeidsplassene samt mer og mer komplekse IT-løsninger. Typiske arbeidsområder for nettverksadministratoren er installasjon og drift av servere, samhandling mellom servere, arbeidsstasjoner og andre nettverkskomponenter, samt vedlikehold, ekspansjon og dokumentasjon, alltid med fokus på drifts- og datasikkerhet. Du vil også jobbe med problemløsing knyttet til blandede nettverksmiljøer. Problemstillinger rundt Linux-integrasjon og Cisco-nettverkskomponenter er en viktig del av studiet.

Referanser

Referanse
Maud Medisinsk sekretær

Rask, konkret og yrkesrettet utdanning

Veldig fornøyd med fagstoffet. Raskt og konkret studie som du kan gå rett ut i arbeid med.

Maud Medisinsk sekretær

Referanse
Mona Eliassen Medisinsk sekretær

Rask intensiv utdanning

Lærerne var utrolig flink å lære fra seg. Voksent klassemiljø. Vi fikk en utrolig god kontakt i min klasse. Vi samarbeidet utrolig godt alle. Treider Fagskoler kan anbefales. Veldig godt miljø. Flinke lærere og veiledere.

Mona Eliassen Medisinsk sekretær

Tips en venn

Del med venn