Retail Designer

Varighet: Ett år på dagtid

Retail Designer – Practical er en utdanning som henvender seg til deg som ønsker å arbeide med, eller som allerede arbeider med oppgaver innenfor markedskommunikasjon med kommersielle rom som butikker, utstillinger eller messer som arenaer. Utdanningen gir en teoretisk og praktisk plattform som en god tilnærming til næringslivet. Navnet Retail Designer dekker arbeidsoppgaver innenfor målgruppeanalyse gjennom innsikt i samfunn og trender, forbrukeratferd, konseptutvikling, markedskommunikasjon, utforming av kommersielle rom, vareeksponering og dekorasjon. Retail Design handler om tett samspill med de tanker virksomheten har om sine produkter, og hvordan dette blir kommunisert via butikken til kundene. Du lærere å utvikle visuelle uttrykksmåter, få trend- og konseptforståelse samt få kjennskap til forbrukeratferd.