Interiør

Varighet: Ett år på dagtid

Utdanningen Interiør handler om interiørdesign i private og offentlige rom. Utdanningen gir en teoretisk og praktisk plattform til din tilnærming til arbeidsslivet. Skolen har nær kontakt med næringslivet. Det legges opp til spennende samarbeidsprosjekter med næringen hvor du gis mulighet til å jobbe med reelle bransjeprosjekter. I utdanningens andre semester gjennomføres det også en praksisperiode i relevant bedrift. Klasseromsundervisningen foregår i egen avdeling hvor studentene har sine arbeidsplasser og god tilgang til datatekniske hjelpemidler. Lærer har nær kontakt med studentene, og veiledning med fokus på faglig og kreativ utvikling vektlegges gjennom hele utdanningen. Vi har også fokus på at du skal utvikle deg som individ, men du skal også utvikle dine samarbeidsegenskaper. Summen av dette er det som skaper gode resultater.