Referanser

Referanse
Kirsti Klevset Regnskapskonsulent

Flinke og motiverende lærere. Små klasser som gir gode læremuligheter.

Kort utdanning med stor mulighet for jobb etter utdanning. Flinke og motiverende lærere. Små klasser som gir gode læremuligheter. Beste skolen jeg har gått på.

Les mer

Den er relevant da jeg jobber på regnskapsavdeling med ulike regnskapsoppgaver. Liten klasse, med fantastiske medelever og lærere. Motiverte og faglig dyktige lærere.

Kirsti Klevset Regnskapskonsulent

Referanse
Barbro Butikkledelse

Et kort, konkret og høyst relevant utdanningsforløp

Jeg vil anbefale andre å studere ved Treider Fagskoler da de tilbyr en kort, men veldig konkret og med dagsaktuelt tema. Treider Fagskoler har større ressurser til tett oppfølging av studentene sine, og du føler deg tatt vare på.

Les mer

Utdanningen ga meg innsikt og faglig kunnskap i gjeldene lover og regler som ansatt i butikk, dermed kan jeg utøve min jobb etter gjeldene lover og regler som føres i Norge. Slik kan jeg sikre både bedriftens, de ansattes og mine egne rettigheter. Det har ført til at jeg klarer å utøve den ledelsestaktikken jeg ser på som best for vår bedrift, og som også fungerer bra for oss gjennom at jeg delegerer ansvar og gir mine medarbeidere eierfølelse overfor jobben sin, som igjen fører til gode resultater for oss. Jeg kan nå utøve jobben min med bedre selvtillit.

Barbro Butikkledelse